Virtualizálás Xen 4.1-gyel Ubuntu 12.04 alatt (64 bit)

2013-01-22 08:58:15
Címkék: xen , ubuntu , precise , oob , hvc0

Default Ubuntu 12.04 install

Az aktuálisan elérhető Ubuntu Server x64 telepítőt letöltöttem, telepítettem. Csak az OpenSSH Server csomagot tettem fel a felkínáltakból, a hdd-t két részre osztottam: - sda1: 10 GB a rendszernek - sda2: 70 GB a virtuális gépeknek, LVM-mel

Kernel: 3.2.0-29-generic


Teljes bejegyzés

 

A rendszer felkészítése

root@ub12:~# apt-get update
root@ub12:~# apt-get upgrade
root@ub12:~# apt-get install lvm2 debootstrap xen-hypervisor-4.1-amd64

root@ub12:/etc/grub.d# mv 10_linux 15_linux
root@ub12:/etc/grub.d# mv 20_linux_xen 10_linux_xen
root@ub12:/etc/grub.d# update-grub

Logikai lemezek a virtuális gépeknek (LVM)

root@ub12:~# pvcreate /dev/sda2
root@ub12:~# vgcreate -s 512M vg01 /dev/sda2
root@ub12:~# lvcreate -l 8 -n virt-os vg01
root@ub12:~# lvcreate -l 8 -n virt-swap vg01
root@ub12:~# mkfs.ext4 /dev/vg01/virt-os
root@ub12:~# mkswap /dev/vg01/virt-swap

Alaprendszer előkészítése a virtuális diszken (debootstrap)

root@ub12:~# mkdir virthdd
root@ub12:~/virthdd# mount /dev/vg01/virt-os .
root@ub12:~/virthdd# debootstrap precise .

Alaprendszer konfigurálása

root@ub12:~/virthdd# cp -pr /lib/modules/3.2.0-29-generic ./lib/modules/
root@ub12:~/virthdd# chroot . /usr/bin/passwd
root@ub12:~/virthdd# vi ./etc/fstab

Az /etc/fstab javasolt tartalma:

# file_system mount_point type options dump pass
proc       /proc      proc  defaults    0    0
/dev/xvda1    /        ext4  defaults,errors=remount-ro 0    1
/dev/xvda2    none      swap  sw       0    0
root@ub12:~/virthdd# vi ./etc/init/tty1.conf

Az /etc/init/tty1.conf javasolt tartalma:

# tty1 - getty
#
# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345] and (
      not-container or
      container CONTAINER=lxc or
      container CONTAINER=lxc-libvirt)

stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/getty -8 38400 hvc0
root@ub12:~/virthdd# vi ./etc/hostname
root@ub12:~/virthdd# vi ./etc/network/interfaces

Az /etc/network/interfaces javasolt tartalma:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.168.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.168.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
root@ub12:~# vi virt-os.xen

A virt-os.xen javasolt tartalma:

kernel  = "/boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic"
ramdisk = "/boot/initrd.img-3.2.0-29-generic"
memory  = 2048
name   = "virt-os"
vif   = ['ip=192.168.168.2']
extra  = 'xencons=tty'
disk   = ['phy:/dev/vg01/virt-os,xvda1,w', 'phy:/dev/vg01/virt-swap,xvda2,w']
root   = "/dev/xvda1 ro"
root@ub12:~# vi /etc/xen/xend-config.sxp

NAT beállításához az /etc/xen/xend-config.sxp fájlt a következőképpen kell módosítani:

...
#(vif-script vif-bridge)
...
...
(network-script network-nat)
(vif-script   vif-nat)
...
root@ub12:~# umount virthdd
root@ub12:~# reboot

Tesztelés

root@ub12:~# xm create -c virt-os.xen
Ubuntu 12.04 LTS v-ub12 hvc0

v-ub12 login: root
Password:
Last login: Tue Jan 22 10:16:21 UTC 2013 on hvc0
Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-29-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
root@v-ub12:~# ping index.hu
PING index.hu (217.20.130.97) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sportgeza.hu (217.20.130.97): icmp_req=1 ttl=57 time=5.03 ms

Innentől gyakorlatilag bármi megtehető, javasolt egy sshd egyből, hogy ne a xen konzolból kelljen adjusztálgatni a beállításokat.

Segítségek:

Building a Debian or Ubuntu Xen Guest Root Filesystem using debootstrap

XEN Routed Networking with NAT


Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 8.04 Serverre?

2008-05-19 20:02:29
Címkék: xfce , x11 , vnc , ubuntu

A sorozat legújabb tagja a 6.06.1 és 7.10 után: 8.04.


Teljes bejegyzés

Lássuk tehát (48.6MB-nyi csomag):

# apt-get update
# apt-get -f -y install xserver-xorg xfce4 xfwm4 xfwm4-themes xfonts-base vnc4server
# vncpasswd
# vncserver :1 -name x11 -depth 24 -geometry 1280x800

Tipp: mielőtt a vncservert elindítanánk, érdemes némi módosítást eszközölni a ~/.vnc/xstartup fájlban, mivel alapértelmezetten a twm-et (tiny window manager?) indítja, ami a fenti csomaglistában nem lesz benne. Javasolt átírni xfwm4-re. Továbbá a "vezérlőpulthoz": xfce-setting-show & Valamint a panelekhez: xfce4-panel &


Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 7.10 Serverre?

2007-12-11 22:00:17
Címkék: xfce , x11 , vnc , ubuntu

Ugyanúgy, mint ahogy 6.06.1-re, azzal a különbséggel, hogy itt egy kicsit bele kell írni az xorg.conf-ba (és 49.2 MB-ot szükséges letölteni).

A probléma a következő lesz: miután kiadtuk a vncserver parancsot, a ~/.vnc/host:1.log-ban az alábbi sorok fognak megjelenni:


Teljes bejegyzés
11/12/07 22:06:51 Listening for VNC connections on TCP port 5901
failed to set default font path ''
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'

Ha megnézzük a netstat-ot, a vncserver-t nem látjuk hallgatózni, mert el sem indult a feljebb látott font probléma miatt.

Javítás az /etc/X11/xorg.conf fájlban eszközölt módosításokkal lehetséges:

Section "Files"
FontPath  "/usr/share/fonts/X11/misc/"
EndSection

Ezek után, ha újra megkíséreljük a vncserver indítását, már hibaüzenet nélkül fog elindulni, és a netstat is szépen mutatni fogja a nyitott portokat.


IBM DB2 9.5 Express install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:35:03
Címkék: ubuntu , ibm , db2

Egy teljesen üres rendszerből kiindulva a következő lépések szükségesek az IBM DB2 9.5 Express telepítéséhez egy Ubuntu 7.10 Server rendszeren:


Teljes bejegyzés

Az install lépései (grafikus felületen)

# apt-get install libstdc++5 libaio1
# tar zxfv db2exc_950_LNX_x86.tar.gz
# cd exp
# ./db2setup

További teendők képekben.


iSCSI Target és Initiator installálása Ubuntu 6.06.1 LTS-re

2007-10-13 18:23:40
Címkék: ubuntu , iscsi , ietd

Sajnos az Ubuntu 6.06.1 LTS apt repositoryjában nincs open-iscsi sem pedig iscsi enterprise target (iet) csomag, ezért mindent kézzel kell feltenni. Az open-iscsi előfeltétele a 2.6.16 utáni kernelverzió, ezért először azt is kell forgatni.


Teljes bejegyzés

Én egy ubuntu alap-install után a következő csomagokat tettem fel:

# apt-get install openssh-server ssh libglib2.0-0 mc screen binutils cpp-4.0 cpp gcc-4.0 gcc linux-kernel-headers libc6-dev libncurses5-dev zlib1g-dev libssl-dev make libsysfs-dev perl-modules perl patch dpkg-dev kernel-package

A kernel fordítást nem írom most le, annyiról szól, hogy az eredeti /boot/config-2.6.15-26-server fájlt bemásoltam a kernel forrásához .config néven, azután egy make menuconfig után elmentettem és egy make-kpkg --initrd kernel_image parancsot adtam ki:

# cp /boot/config-2.6.15-26-server /usr/src/linux-2.6.22/.config
# make menuconfig
# make-kpkg --initrd kernel_image

Miután a kernel lefordult, a keletkezett kernel-image-2.6.2210.00.customi386.deb fájlt feltettem dpkg-vel:

# dpkg -i kernel-image-2.6.22_10.00.custom_i386.deb
# reboot

A rebootra azért van szükség, mert a iet és az open-iscsi fordításához az újonnan bootolt kernellel nem kell paraméterezgetni a make-et.

# cd /usr/src/iscsitarget-0.4.15
# make
# make install
# cd ../open-iscsi-2.0-865.13
# make
# make install
# update-rc.d iscsi-target defaults
# update-rc.d open-iscsi defaults

Ezek a lépések persze csak ideális esetben működnek. Sajnos belefutottam egy olyan - ismert - problémába, hogy az iet egy bizonyos rendszerhívást kevesebb paraméterrel hív meg, mint ahogy azt a 2.6.22-es kernelben implementálták, ezért egy kis hekk szükséges: a /usr/src/iscsitarget-0.4.15/kernel/event.c fájlban ki kell cserélni egy sort (98. pontosan):

nl = netlink_kernel_create(NETLINK_IET, 1, event_recv, THIS_MODULE);
erre:
nl = netlink_kernel_create(NETLINK_IET, 1, event_recv, NULL, THIS_MODULE);

Ezen kívül szükséges, hogy a szervernek fix ip címe legyen (tehát ne dhcp-től kapott), mert akkor az open-iscsi bootolásnál nem tud még kapcsolatot kiépíteni.

Ezek után nincs más dolgunk, mint a targetnek bekonfigurálni a kiosztandó diszkeket, ami lehet akár fájl, akár másik blokk eszköz. Én az alábbi példában egy fizikai lemezt és egy fájlt fogok kiosztani (/etc/ietd.conf):

Target iqn.2001-04.com.example:pelda1
    Lun 0 Path=/dev/sdb,Type=fileio
    Lun 1 Path=/root/diszk1,Type=fileio
    Alias Test

Ezután reboot, hogy a target a következő indulásnál észlelje az új konfigurációt - és, hogy lássuk, vajon hibátlanul működik-e a boot folyamat a iscsi eszközökkel együtt is. Ekkor még nem fog működni a kiosztott eszközök észlelése, ehhez be kell állítani az initiator-t is:

# iscsi_discovery <ip cim>
# reboot

Reboot előtt és után érdemes ellenőrizni a /proc/partitions fájl tartalmát, ha újraindítás után több bejegyzés van benne, mint előtte, akkor sikeres az installálás.


Virtualizálás Xen-nel Ubuntu 8.04.1 Server-en

2008-09-04 18:46:02
Címkék: xen , ubuntu

Ebben a leírásban nem szentelnék túl sok felesleges szót a Xen elméletére, arra vannak bőven máshol dokumentációk. Itt most a közepébe vágunk, és néhány paranccsal építünk egy virtualizált környezetet. Aztán pedig egy-két használati tapasztalatot írok le.

A kiindulási alap egy teljesen egyszerű Ubuntu 8.04.1 Server disztribúció, OpenSSH szerverrel megtoldva. Alább vázolom, hogy az általam telepített rendszer alatt hogyan van partícionálva a HDD:


Teljes bejegyzés
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x0000a987

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *     256   262400   131072+ 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2     262656   8651264   4194304+ 83 Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3     8651520  17040128   4194304+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4    17040384  488397056  235678336+  5 Extended
/dev/sda5    17040640  488397056  235678208+ 83 Linux

A listán látszik, hogy az 1-es és 2-es partíciókkal problémázik, mert nem a cylinder-hez igazodnak. Ennek egy oka van: a partíciókat 128k-s blokkokhoz igazítottam. Ez azért lehet praktikus, mert a hardveres RAID-ek chunk mérete is beállítható erre az értékre, és így elkerülhető például az, hogy a partíciók blokkjai két külön chunk-ra kerüljenek. A két külön chunk-on elhelyezkedő blokk a redundancia biztosításánál overhead-et jelenthet (mivel nem elég egy chunk-ot kiírni, illetve paritást számolni, egyből kettőt kell).

Továbblépve ezen a kis kitérőn: a rendszernek 4 GB helyet hagytam, mégpedig azért, hogy véletlenül se tudjam semmilyen egyéb nem oda való programmal teleszemetelni, a Xen-nek pedig elég ennyi. Még mielőtt valakinek eszébe jutna, hogy "jaj, nem lesz hely a virtuális lemezeknek", az felejtse el gyorsan, hogy naplózó fájlrendszerre tesz egy másik fájlrendszert, ez ugyanis bőséges overhead-et okozna. Ehelyett LVM-mel szolgáljuk ki majd a guest-eket, az amúgy is flexibilis, méretezhető, és nem hordozható nehezebben, mint egy sima fájl a fájlrendszerünkben.

Két dolog tehát eddig biztosan kell: Xen és LVM2.

# apt-get install ubuntu-xen-server lvm2
# reboot
...
# uname -a
Linux xen01 2.6.24-19-xen #1 SMP Sat Jul 12 00:15:59 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux

# xm list
Name                    ID  Mem VCPUs   State  Time(s)
Domain-0                   0 1878   2   r-----   13.1

Ezentúl az xm parancsot (xen-manage?) fogjuk használni arra, hogy a virtuális gépeinket kezeljük.

Most pedig hozzunk létre egy LVM volume-ot az első guest-ünknek. Előbb persze kell egy PV (physical volume), amibe tennünk kell egy VG-t (volume group), és csak azután lehet LV-t létrehozni (logical volume), előbbi kettőt csak első esetben kell létrehozni. Ez a három kétbetűs rövidítés hasznunkra lesz a későbbiekben, ha hozzá tesszük az alábbi kulcsszavakat is: display, scan, create, extend, remove, s. Tehát [pv|vg|lv]scan, [pv|vg|lv]s, stb.

# pvcreate /dev/sda5
# vgcreate -s 128m vg01 /dev/sda5
# lvcreate -l 32 -n lv-guest01 vg01

Lám, most már van egy lemezünk, véletlenül pont 4 GB-os (32128m), amit szimpla partícióként kezelhetünk, akár egy */dev/sda1-et. Például tehetünk rá egy ext3-as fájlrendszert rögtön:

# mkfs.ext3 /dev/vg01/lv-guest01
# mount /mnt/guest01 /dev/vg01/lv-guest01
# df -h

A Xen alapvetően nem úgy működik, mint egy VMWare, hogy ad a kezedbe egy grafikus felületet, emulálja a BIOS-t, sőt még a setup-ba is belemehetsz - nem, itt ilyenről nincs szó (de ettől függetlenül lehetséges vele akár Windows-t is futtatni, csak az egy másik leírás lesz...). A Xen vár tőlünk néhány fontos paramétert (szerencsére tárolhatjuk ezt egy config-fájlban is), azután elindítja a guest-et. Az egyik ilyen paraméter, hogy melyik diszken találja a rendszert - ebből következik, hogy itt nincs értelme boot partícónak sem. A lemez egyelőre a korábban létrehozott lv-guest01 azonosítójú LV lesz.

Mivel a lv-guest01 már ext3, fel van mountolva, az alaprendszert a debootstrap-pel "telepítjük".

# cd /mnt/guest01
# debootstrap --arch amd64 hardy /mnt/guest01 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu

Ezzel már van egy alaprendszerünk, de még nem teljes funkcionalitású, a beállításokhoz az alábbi lépéseket javasolt elvégezni:

# mount --bind /dev /mnt/guest01/dev
# mount -t proc proc /mnt/guest01/proc
# cp /etc/resolv.conf /mnt/guest01/etc/resolv.conf
# cp /etc/network/interfaces /mnt/guest01/etc/network/interfaces
# cp /etc/apt/sources.list /mnt/guest01/etc/apt/sources.list
# mcedit mnt/guest01/etc/hostname
# cp -r /lib/modules/`uname -r` /mnt/guest01/lib/modules/`uname -r`
# chroot /mnt/guest01/ /bin/bash
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install ssh 
# echo -e "/dev/sda1\t/\text3\tdefaults\t1\t2\n" >> /etc/fstab
# passwd
# exit

A rendszer már képes működni, viszont van még egy-két konfig fájl, amit érdemes ízlés szerint szerkeszteni: /etc/network/interfaces, /etc/hostname. Ha ezek megvannak, akkor umount-oljuk a fájlrendszert.

# umount /mnt/guest01/dev /mnt/guest01/proc
# umount /mnt/guest01

Most pedig kell egy paraméterfájl (pl. /mnt/guest01.xen), amit a Xen-nek fogunk átadni, hogy tudja, milyen paraméterekkel futtassa a rendszert, ez körül-belül így néz ki:

kernel   = '/boot/vmlinuz-2.6.24-19-xen'
ramdisk   = '/boot/initrd.img-2.6.24-19-xen'
memory   = '256'

root    = '/dev/sda1 ro'
disk    = [
    'phy:/dev/vg01/guest01,sda1,w',
]

name    = 'guest01'

vif     = [ 'ip=10.0.0.1,mac=00:16:3E:00:00:01' ]

on_poweroff = 'destroy'
on_reboot  = 'restart'
on_crash  = 'restart'
vcpus    = '1'
extra = 'xencons=tty1'

A paraméterek pontos jelentését a Xen manual bizonyára részletesen is elmagyarázza, egy-két fontosabb:

 • memory - a guest által használható memóriamennyiség MB-ban
 • vcpus - a guest által használható virtuális CPU szám
 • kernel - megadható más elérési út is, de akkor figyelni kell arra, hogy a /lib/ ennek megfelelően legyen feltöltve

A rendszer az alábbi parancssal índítható:

# xm create /mnt/guest01.xen

A fenti parancs a háttérben indítja el a guest-et, de lehetőségünk van átvenni a konzolját:

# xm console guest01

Vagy pedig már úgy indítjuk, hogy átvesszük a konzolját (-c kapcsolóval):

# xm create /mnt/guest01.xen -c

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 6.06.1 Serverre?

2007-08-18 14:09:55
Címkék: xfce , x11 , vnc , ubuntu

Egyszerű, és csak 47.5MB-nyi csomagot kell letölteni:


Teljes bejegyzés
# apt-get update
# apt-get -f -y install xserver-xorg xfce4 xfonts-base vncserver
# vncpasswd
# vncserver :1 -name x11 -depth 24 -geometry 1280x800

És már csatlakozhatunk is vnc-vel!


Apache2 - WebDAV - Ubuntu 6.06.1 - Windows XP kliens

2007-08-13 19:48:34
Címkék: webdav , ubuntu , davfs , apache

Az alábbi leírás megmutatja, hogy hogyan konfiguráljunk be egy apache2-t webdavval úgy, hogy azt windows xp-s kliensekkel is tudjuk használni (utóbbi ugyanis alapesetben nem képes normálisan alkalmazni a standardokat)


Teljes bejegyzés

Csomagok

# apt-get -f -y install apache2 libapache2-mod-encoding

Modulok

# ln -s /etc/apache2/mods-available/{dav*,encoding*,headers*} /etc/apache2/mods-enabled/

Konfigurációs paraméterek

/etc/apache2/apache2.conf tartalma:

...
Header add MS-Author-Via "DAV"
EncodingEngine on
NormalizeUsername on
...

/etc/apache2/sites-enabled/000-default tartalma:

<VirtualHost *>
...
...
  Alias /dav /var/www/dav
  <Directory /var/www/dav>
    Dav On
    Order deny,allow
    Allow from all

    AuthType Basic
    AuthName "DAV hozzaferes"
    AuthUserFile /etc/apache2/.davpw
    Require valid-user
  </Directory>

</VirtualHost>

/etc/apache2/.davpw létrehozása:

# htpasswd -d -c /etc/apache2/.davpw felh
# chown root.www-data /etc/apache2/.davpw
# chmod 640 /etc/apache2/.davpw

Utolsó simítások

# mkdir /var/www/dav
# chown www-data.www-data /var/www/dav
# /etc/init.d/apache2 restart

Kliens-konfiguráció

 • asztalon "Hálózati helyek" elnevezésű ikonra katt
 • bejövő ablakban "Hálózati hely hozzáadása" elemre katt
 • feljövő varázslóban: Tovább
 • "Válasszon másik hálózati helyet", Tovább
 • Internet- vagy hálózati cím: http://szerver.valahol.com:80/dav, Tovább
 • Korábban megadott felhasználónév és jelszó beírása ("felh

Karbantartás

Új felhasználó felvétele

# htpasswd -d /etc/apache2/.davpw ujfelh

Oracle 11g R1 install Ubuntu 6.06.1-re

2007-08-18 14:13:04
Címkék: ubuntu , oracle , install

This article is available in english.

Előkövetelmények

 • 1,6GB swap
 • 1GB RAM
 • 6GB hely a binárisoknak (install + telepített változat
 • grafikus felület [leírásl(/blog/2007-08-18/hogyan-tegyunk-grafikus-feluletet-ubuntu-6.06.1-serverre.html)
 • apt források megfelelő konfigurációja
 • internet-kapcsolat

Teljes bejegyzés

Rendszerparaméterek

# apt-get update
# apt-get -f -y install unzip gcc make binutils lesstif2 libc6 libc6-dev rpm libmotif3 libaio libstdc++5 gawk alien libg++2.8.1.3-glibc2.2 ksh gcc-3.3 g++-3.3 libstdc++5
# addgroup oinstall
# addgroup dba
# addgroup nobody
# useradd -g oinstall -G dba -p password -d /home/oracle -s /bin/bash oracle
# usermod -g nobody nobody
# mkdir /home/oracle
# chown oracle.dba /home/oracle
# passwd oracle
# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# mkdir /etc/rc.d
# ln -s /etc/rc0.d /etc/rc.d/rc0.d
# ln -s /etc/rc2.d /etc/rc.d/rc2.d
# ln -s /etc/rc3.d /etc/rc.d/rc3.d
# ln -s /etc/rc4.d /etc/rc.d/rc4.d
# ln -s /etc/rc5.d /etc/rc.d/rc5.d
# ln -s /etc/rc6.d /etc/rc.d/rc6.d
# ln -s /etc/init.d /etc/rc.d/init.d
# echo "Red Hat Linux release 4" > /etc/redhat-release
# echo -e "fs.file-max = 65536\nkernel.shmall = 2097152\nkernel.shmmax = 2147483648\nkernel.shmmni = 4096\nkernel.sem = 250 32000 100 128\nnet.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000\nnet.core.rmem_default = 4194308\nnet.core.rmem_max = 4194308\nnet.core.wmem_default = 262144\nnet.core.wmem_max = 262144\n" >> /etc/sysctl.conf
# sysctl -p
# echo -e "oracle soft nproc 2047\noracle hard nproc 16383\noracle soft nofile 1023\noracle hard nofile 65535\n" >> /etc/security/limits.conf

Letöltjük a binárist

Egy alkalmas könyvtárba (ahol van elég hely - nálam /oracle) letöltjük az alábbi zipet: linux11gR1database.zip (1 844 533 232 byte)

# unzip linux_11gR1_database.zip
# chown -R oracle:oinstall database

Az Oracle feltelepítése

Grafikus felületen:

# xhost +
# su - oracle
$ export DISPLAY=:1
$ cd /oracle/databases
$ ./runInstaller

How to install Oracle 11g R1 on Ubuntu 6.06.1 LTS

2007-08-18 14:13:04
Címkék: ubuntu , oracle , install

Prerequisites

 • 1,6GB swap
 • 1GB RAM
 • 6GB hard disk space (for install + installed application
 • X11 (nice how-to)
 • proper apt sources configuration (*verse
 • internet connection

Teljes bejegyzés

System parameters

# apt-get update
# apt-get -f -y install unzip gcc make binutils lesstif2 libc6 libc6-dev rpm libmotif3 libaio libstdc++5 gawk alien libg++2.8.1.3-glibc2.2 ksh gcc-3.3 g++-3.3 libstdc++5
# addgroup oinstall
# addgroup dba
# addgroup nobody
# useradd -g oinstall -G dba -p password -d /home/oracle -s /bin/bash oracle
# usermod -g nobody nobody
# mkdir /home/oracle
# chown oracle.dba /home/oracle
# passwd oracle
# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# mkdir /etc/rc.d
# ln -s /etc/rc0.d /etc/rc.d/rc0.d
# ln -s /etc/rc2.d /etc/rc.d/rc2.d
# ln -s /etc/rc3.d /etc/rc.d/rc3.d
# ln -s /etc/rc4.d /etc/rc.d/rc4.d
# ln -s /etc/rc5.d /etc/rc.d/rc5.d
# ln -s /etc/rc6.d /etc/rc.d/rc6.d
# ln -s /etc/init.d /etc/rc.d/init.d
# echo "Red Hat Linux release 4" > /etc/redhat-release
# echo -e "fs.file-max = 65536\nkernel.shmall = 2097152\nkernel.shmmax = 2147483648\nkernel.shmmni = 4096\nkernel.sem = 250 32000 100 128\nnet.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000\nnet.core.rmem_default = 4194308\nnet.core.rmem_max = 4194308\nnet.core.wmem_default = 262144\nnet.core.wmem_max = 262144\n" >> /etc/sysctl.conf
# sysctl -p
# echo -e "oracle soft nproc 2047\noracle hard nproc 16383\noracle soft nofile 1023\noracle hard nofile 65535\n" >> /etc/security/limits.conf

Download the installer

Download the installer in a directory which has enough space (my place is /oracle): linux11gR1database.zip (1 844 533 232 byte)

# unzip linux_11gR1_database.zip
# chown -R oracle:oinstall database

Installing Oracle 11g

On the X11:

# xhost +
# su - oracle
$ export DISPLAY=:1
$ cd /oracle/databases
$ ./runInstaller

IBM DB2 8.2 Express install Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-09 20:47:34
Címkék: ubuntu , install , db2

Előfeltételek

 • kernel: 2.6.15-26-server
 • DB2 8.2: db2excLNX26x86.tar.gz

Teljes bejegyzés

Az install folyamat

# apt-get -f -y install libstdc++5 alien
# tar zxfv db2exc_LNX_26x86.tar.gz
# sed -i "s/rpm -ivh/alien -dic/ig" db2exc_LNX_26x86/db2/linux26/db2_install
# cd db2exc_LNX_26x86
# echo DB2.EXP | ./db2_install

# groupadd -g 999 db2iadm1
# groupadd -g 998 db2fadm1
# groupadd -g 997 dasadm1
# useradd -u 1004 -g db2iadm1 -m -d /home/db2inst1 db2inst1
# useradd -u 1003 -g db2fadm1 -m -d /home/db2fenc1 db2fenc1
# useradd -u 1002 -g dasadm1 -m -d /home/dasusr1 dasusr1
# /opt/IBM/db2/V8.1/instance/dascrt -u dasusr1
# /opt/IBM/db2/V8.1/instance/db2icrt -a server -u db2fenc1 db2inst1

# su - db2inst1
$ db2 update dbm cfg using svcename 50055
$ db2set DB2COMM=tcpip
$ db2stop
$ db2licm -a db2exc_LNX_26x86/db2/license/db2exp.lic
$ db2start

LVM - logikai lemezkezelés (skicc)

2007-04-15 19:28:33
Címkék: ubuntu , lvm

LVM quick how-to

PV (Physical Volume) - fizikai lemez LV (Logical Volume) - logikai lemez VG (Volume Group) - lemezcsoport


Teljes bejegyzés
# pvcreate /dev/sdb1
 Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

# pvcreate /dev/sdb2
 Physical volume "/dev/sdb2" successfully created

# vgcreate volumegroup1 /dev/sdb1 /dev/sdb2
 Volume group "volumegroup1" successfully created

# vgchange -a y volumegroup1
 0 logical volume(s) in volume group "volumegroup1" now active

# lvcreate -L100 -nlogicalvolume1 volumegroup1
 Logical volume "logicalvolume1" created

# mkfs.ext3 /dev/volumegroup1/logicalvolume1
# mount /dev/volumegroup1/logicalvolume1 /mnt/extend
# df -h
/dev/mapper/volumegroup1-logicalvolume1   97M 5.6M  87M  7% /mnt/extend
# umount /mnt/extend
# lvextend -L+100 /dev/volumegroup1/logicalvolume1
 Extending logical volume logicalvolume1 to 200.00 MB
 Logical volume logicalvolume1 successfully resized

# resize2fs /dev/volumegroup1/logicalvolume1
resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Resizing the filesystem on /dev/volumegroup1/logicalvolume1 to 204800 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/volumegroup1/logicalvolume1 is now 204800 blocks long.

# mount /dev/volumegroup1/logicalvolume1 /mnt/extend
# df -h
/dev/mapper/volumegroup1-logicalvolume1   194M 5.6M 179M  4% /mnt/extend

# pvdisplay /dev/sdb1
# vgdisplay volumegroup1

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 10.04 Serverre?

2013-05-07 08:19:05
Címkék: xfce , x11 , vnc , ubuntu

A sorozat legújabb tagja a 6.06.1, 7.10 és 8.04 után: 10.04.


Teljes bejegyzés

Lássuk tehát (96.5MB-nyi csomag):

# apt-get update
# apt-get -f -y install xserver-xorg xfce4 vnc4server
# vncpasswd
# vncserver :0 -name x11 -depth 24 -geometry 1280x800

Tipp: mielőtt a vncservert elindítanánk, érdemes az alábbi sort hozzáírni a ~/.vnc/xstartup fájlhoz, hogy legyen tálca: xfce4-panel &


Virtualizálás Xen 4.4-gyel Ubuntu 14.04 alatt (64 bit)

2014-04-30 09:46:38
Címkék: xen , ubuntu , trusty , oob , hvc0

Default Ubuntu 14.04 install

Az aktuálisan elérhető Ubuntu Server x64 telepítőt letöltöttem, telepítettem. Csak az OpenSSH Server csomagot tettem fel a felkínáltakból, a hdd-t három részre osztottam:

 • sda1: 8 GB a rendszernek
 • sda2: 8 GB swap
 • sda3: 484.1 GB a virtuális gépeknek, LVM-mel

Kernel: 3.13.0-24-generic


Teljes bejegyzés

A rendszer felkészítése

root@ub14:~# apt-get update
root@ub14:~# apt-get upgrade
root@ub14:~# apt-get install lvm2 debootstrap xen-hypervisor-4.4-amd64

Logikai lemezek a virtuális gépeknek (LVM)

root@ub14:~# pvcreate /dev/sda3
root@ub14:~# vgcreate -s 512M vg01 /dev/sda3
root@ub14:~# lvcreate -l 8 -n virt-os vg01
root@ub14:~# lvcreate -l 8 -n virt-swap vg01
root@ub14:~# mkfs.ext4 /dev/vg01/virt-os
root@ub14:~# mkswap /dev/vg01/virt-swap

Alaprendszer előkészítése a virtuális diszken (debootstrap)

root@ub14:~# mkdir virthdd
root@ub14:~/virthdd# mount /dev/vg01/virt-os .
root@ub14:~/virthdd# debootstrap trusty .

Alaprendszer konfigurálása

root@ub14:~/virthdd# cp -pr /lib/modules/3.13.0-24-generic ./lib/modules/
root@ub14:~/virthdd# chroot . /usr/bin/passwd
root@ub14:~/virthdd# vi ./etc/fstab

Az /etc/fstab javasolt tartalma:

# file_system mount_point type options dump pass
proc       /proc      proc  defaults    0    0
/dev/xvda1    /        ext4  defaults,errors=remount-ro 0    1
/dev/xvda2    none      swap  sw       0    0
root@ub14:~/virthdd# vi ./etc/init/tty1.conf

Az /etc/init/tty1.conf javasolt tartalma:

# tty1 - getty
#
# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345] and (
      not-container or
      container CONTAINER=lxc or
      container CONTAINER=lxc-libvirt)

stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/getty -8 38400 hvc0
root@ub14:~/virthdd# vi ./etc/hostname
root@ub14:~/virthdd# vi ./etc/network/interfaces

Az /etc/network/interfaces javasolt tartalma:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.168.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.168.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
root@ub14:~# vi virt-os.xen

A virt-os.xen javasolt tartalma:

kernel  = "/boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic"
ramdisk = "/boot/initrd.img-3.13.0-24-generic"
memory  = 2048
name   = "virt-os"
vif   = ['ip=192.168.168.2']
extra  = 'xencons=tty'
disk   = ['phy:/dev/vg01/virt-os,xvda1,w', 'phy:/dev/vg01/virt-swap,xvda2,w']
root   = "/dev/xvda1 ro"
root@ub14:~# vi /etc/xen/xend-config.sxp

NAT beállításához az /etc/xen/xend-config.sxp fájlt a következőképpen kell módosítani:

...
#(vif-script vif-bridge)
...
...
(network-script network-nat)
(vif-script   vif-nat)
...

valamint, az /etc/xen/xl.conf fájlban a következő paramétereknek kell szerepelniük:

vif.default.gatewaydev="eth0"
vif.default.script="vif-nat"

Végül:

root@ub14:~# umount virthdd
root@ub14:~# reboot

Tesztelés

root@ub14:~# xm create -c virt-os.xen
Ubuntu 14.04 LTS v-ub14 hvc0

v-ub14 login: root
Password:
Last login: Tue Jan 22 10:16:21 UTC 2013 on hvc0
Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-29-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
root@v-ub14:~# ping index.hu
PING index.hu (217.20.130.97) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sportgeza.hu (217.20.130.97): icmp_req=1 ttl=57 time=5.03 ms

Innentől gyakorlatilag bármi megtehető, javasolt egy sshd egyből, hogy ne a xen konzolból kelljen adjusztálgatni a beállításokat.

Természetesen a NAT-hoz szükséges tűzfal és kernelparamétereket a dom0-n be kell állítani.

Segítségek:

Building a Debian or Ubuntu Xen Guest Root Filesystem using debootstrap

XEN Routed Networking with NAT


PHP 5.3 upgrade 7.3-ra Ubuntu 12.04 LTS-en

2017-08-15 17:48:04
0

Olcsó asztali órás rádió Androidból

2017-04-14 22:36:00
14

Konzol kimenet színezés

2017-01-06 13:08:37
3

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba [update 1]

2015-04-30 22:23:52
0

Az internetadó margójára

2014-11-01 10:39:57
0

A C4nn0N logó

2014-07-26 20:50:32
0

Virtualizálás Xen 4.4-gyel Ubuntu 14.04 alatt (64 bit)

2014-04-30 09:46:38
1

Xen és XenServer előadás

2014-04-17 06:11:00
0

HLDS-V8: Javascripttel programozható HLDS (CS 1.6)

2014-03-15 09:33:53
0

Node.js lazy hibakezelés

2013-08-19 22:08:35
0

Office 2013 animáció kikapcsolása

2013-07-02 08:31:35
1

Node.js ékezetes szövegbevitel konzolból / parancssorból

2013-06-27 07:41:54
0

Egy Counter Strike szerver üzemeltetési tapasztalatai

2013-05-17 14:21:14
7

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 10.04 Serverre?

2013-05-07 08:19:05
2

Torrent tracker node.js-ben 65 sorban

2013-04-28 10:23:25
0

Hányadik vagyok a Google-ben?

2013-04-24 09:09:01
0

Virtualizálás Xen 4.1-gyel Ubuntu 12.04 alatt (64 bit)

2013-01-22 08:58:15
2

Cloud Backup - Ments a felhőbe

2012-05-02 21:46:13
0

VIP plugin CS 1.6-hoz

2012-04-22 16:35:07
7

Ki az az admin?

2012-03-17 23:45:04
0

Csináltam egy blogot

2011-12-09 15:32:11
2

Az IT szabályozásokról

2009-09-01 17:30:58
0

Twitter - IRC gateway, avagy hogyan twitteljünk irc protokollon

2009-06-05 09:51:47
0

Hogyan lehet blokkolhatatlan hirdetéseket elhelyezni egy weblapon?

2008-10-28 10:56:30
11

Virtualizálás Xen-nel Ubuntu 8.04.1 Server-en

2008-09-04 18:46:02
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 8.04 Serverre?

2008-05-19 20:02:29
0

FAR Manager kedvcsináló I.

2008-05-02 11:41:02
0

Far Manager 1.80 - Open Source

2008-01-04 21:11:19
0

IBM DB2 9.5 Express install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:35:03
0

IBM Websphere Application Server 6.1.0.3 Express és WAS Plugin install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:33:27
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 7.10 Serverre?

2007-12-11 22:00:17
0

Warezolás, gazemberség?

2007-11-20 21:01:00
0

iSCSI Target és Initiator installálása Ubuntu 6.06.1 LTS-re

2007-10-13 18:23:40
0

Oracle 11g R1 install Ubuntu 6.06.1-re

2007-08-18 14:13:04
0

How to install Oracle 11g R1 on Ubuntu 6.06.1 LTS

2007-08-18 14:13:04
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 6.06.1 Serverre?

2007-08-18 14:09:55
0

Apache2 - WebDAV - Ubuntu 6.06.1 - Windows XP kliens

2007-08-13 19:48:34
0

CVS beállítása Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-21 19:39:32
0

IBM DB2 8.2 Express install Debian 4.0-ra (64 bit)

2007-05-15 20:21:33
0

IBM DB2 8.2 Express install Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-09 20:47:34
0

Lemez olvasási/írási sebesség tesztelés linux alatt

2007-05-05 20:14:30
0

Oracle Applications tippek 1.

2007-05-03 20:47:55
0

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba

2007-04-30 21:06:33
0

Oracle tippek 1.

2007-04-30 17:20:25
0

MySQL automatikus backup készítés jelszó felfedése nélkül

2007-04-18 23:42:51
0

LVM - logikai lemezkezelés (skicc)

2007-04-15 19:28:33
0

Counter Strike 1.6 telepítése Ubuntu 6.06.1-re

2007-04-08 12:15:32
0