Oracle tippek 1.

2007-04-30 17:20:25
Címkék: sql , oracle , database

Szabad hely megállapítása a táblaterekben

select f.tablespace_name,
    to_char(sum(f.bytes)/1024/1024, '999G999G999D99')||'M' "FREE",
    to_char(t.bytes/1024/1024, '999G999G999D99')||'M' "TOTAL",
    to_char(sum(f.bytes)/t.bytes*100, '990.99')||'%' "FREE %"
 from dba_free_space f, dba_data_files t
 where f.tablespace_name=t.tablespace_name
 group by f.tablespace_name, t.bytes
 order by 3 desc

Objektumok méreteinek megállapítása

select segment_name
   ,to_char(sum(bytes)/1024/1024, '999G999G999G999') as MB
 from dba_segments
 where owner='SYS'
 group by segment_name
 order by 2 desc;

Cache találati arányok

select to_char((1-(phy.value - lob.value - dir.value)/ses.value)*100, '900') "buffer cache hit ratio"
 from v$sysstat ses, 
    v$sysstat lob, 
    v$sysstat dir, 
    v$sysstat phy
 where ses.name ='session logical reads'
  and dir.name ='physical reads direct'
  and lob.name ='physical reads direct (lob)'
  and phy.name ='physical reads'
select to_char(((sum(gets-getmisses))/sum(gets))*100, '900') "dictionary cache hit ratio" from v$rowcache
select to_char(sum(pins-reloads)/sum(pins)*100, '900') "library cache hit ratio" from v$librarycache

Végrehajtási terv kiírása

explain plan for
select * from dual;
select * from table(dbms_xplan.display());

sqlplusrc az sqlplus-hoz

set lines 156
set pages 50
set colsep |
set long 2000000
set timing on
set time on
set serveroutput on
alter session set nls_date_format='YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';

col db_name format a14
col host format a14
col terminal format a14
col sessionid format a14
col db_domain format a14
col ip_address format a14

select
sys_context('userenv', 'db_name') db_name,
sys_context('userenv', 'host') host,
sysdate,
sys_context('userenv', 'terminal') terminal,
sys_context('userenv', 'sessionid') sessionid,
sys_context('userenv', 'db_domain') db_domain,
sys_context('userenv', 'ip_address') ip_address
from dual;

Ezek után az sqlplus-t a következőképpen érdemes indítani:

$ sqlplus "/ as sysdba" @sqlplusrc

Hogyan derítsük ki, hogy milyen lekérdezések futnak FULL TABLE SCAN-nel?

select substr(s.sql_text, 1, instr(upper(s.sql_text), upper('from'))+4) as sel, o.name, u.name
-- select 'select '''||o.name||''', count(*) from "'||u.name||'"."'||o.name||'" union all'
 from v$sql s, x$kqlfxpl p, obj$ o, user$ u
 where p.kqlfxpl_oopt = 'FULL' 
  and p.kqlfxpl_oper != 'FIXED TABLE'
  and p.kqlfxpl_phad = s.address
  and o.obj# = p.kqlfxpl_objn
  and u.user# = o.owner#
  and (o.name not like '%$%' 
  and o.name != 'DUAL' 
  and o.name != 'PLAN_TABLE'
  and o.name not like '%SQLPLUS%'
  and o.name not like '%LOGMNR%'
  )
 group by o.name, u.name, substr(s.sql_text, 1, instr(upper(s.sql_text),upper('from'))+4);

Melyik OS processzhez milyen SQL tartozik?

select p.pid,
    p.spid,
    p.username,
    p.program,
    s.sid,
    s.user#,
    s.status,
    s.schemaname,
    s.osuser,
    s.machine,
    s.terminal,
    s.module,
    s.action,
    s.logon_time,
    s.event,
    q.sql_text,
    q.sql_id,
    q.parsing_schema_name,
    q.object_status,
    q.program_id,
    q.last_active_time
 from v$process p
 right join v$session s on p.addr = s.paddr
 right join v$sql q on q.address = s.sql_address
 where p.spid = <OSPID>

Hozzászólás

PHP 5.3 upgrade 7.3-ra Ubuntu 12.04 LTS-en

2017-08-15 17:48:04
1

Olcsó asztali órás rádió Androidból

2017-04-14 22:36:00
14

Konzol kimenet színezés

2017-01-06 13:08:37
3

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba [update 1]

2015-04-30 22:23:52
0

Az internetadó margójára

2014-11-01 10:39:57
0

A C4nn0N logó

2014-07-26 20:50:32
0

Virtualizálás Xen 4.4-gyel Ubuntu 14.04 alatt (64 bit)

2014-04-30 09:46:38
1

Xen és XenServer előadás

2014-04-17 06:11:00
0

HLDS-V8: Javascripttel programozható HLDS (CS 1.6)

2014-03-15 09:33:53
0

Node.js lazy hibakezelés

2013-08-19 22:08:35
0

Office 2013 animáció kikapcsolása

2013-07-02 08:31:35
1

Node.js ékezetes szövegbevitel konzolból / parancssorból

2013-06-27 07:41:54
0

Egy Counter Strike szerver üzemeltetési tapasztalatai

2013-05-17 14:21:14
7

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 10.04 Serverre?

2013-05-07 08:19:05
2

Torrent tracker node.js-ben 65 sorban

2013-04-28 10:23:25
0

Hányadik vagyok a Google-ben?

2013-04-24 09:09:01
0

Virtualizálás Xen 4.1-gyel Ubuntu 12.04 alatt (64 bit)

2013-01-22 08:58:15
2

Cloud Backup - Ments a felhőbe

2012-05-02 21:46:13
0

VIP plugin CS 1.6-hoz

2012-04-22 16:35:07
8

Ki az az admin?

2012-03-17 23:45:04
0

Csináltam egy blogot

2011-12-09 15:32:11
2

Az IT szabályozásokról

2009-09-01 17:30:58
0

Twitter - IRC gateway, avagy hogyan twitteljünk irc protokollon

2009-06-05 09:51:47
0

Hogyan lehet blokkolhatatlan hirdetéseket elhelyezni egy weblapon?

2008-10-28 10:56:30
11

Virtualizálás Xen-nel Ubuntu 8.04.1 Server-en

2008-09-04 18:46:02
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 8.04 Serverre?

2008-05-19 20:02:29
0

FAR Manager kedvcsináló I.

2008-05-02 11:41:02
0

Far Manager 1.80 - Open Source

2008-01-04 21:11:19
0

IBM DB2 9.5 Express install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:35:03
0

IBM Websphere Application Server 6.1.0.3 Express és WAS Plugin install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:33:27
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 7.10 Serverre?

2007-12-11 22:00:17
0

Warezolás, gazemberség?

2007-11-20 21:01:00
0

iSCSI Target és Initiator installálása Ubuntu 6.06.1 LTS-re

2007-10-13 18:23:40
0

Oracle 11g R1 install Ubuntu 6.06.1-re

2007-08-18 14:13:04
0

How to install Oracle 11g R1 on Ubuntu 6.06.1 LTS

2007-08-18 14:13:04
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 6.06.1 Serverre?

2007-08-18 14:09:55
0

Apache2 - WebDAV - Ubuntu 6.06.1 - Windows XP kliens

2007-08-13 19:48:34
0

CVS beállítása Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-21 19:39:32
0

IBM DB2 8.2 Express install Debian 4.0-ra (64 bit)

2007-05-15 20:21:33
0

IBM DB2 8.2 Express install Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-09 20:47:34
0

Lemez olvasási/írási sebesség tesztelés linux alatt

2007-05-05 20:14:30
0

Oracle Applications tippek 1.

2007-05-03 20:47:55
0

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba

2007-04-30 21:06:33
0

Oracle tippek 1.

2007-04-30 17:20:25
0

MySQL automatikus backup készítés jelszó felfedése nélkül

2007-04-18 23:42:51
0

LVM - logikai lemezkezelés (skicc)

2007-04-15 19:28:33
0

Counter Strike 1.6 telepítése Ubuntu 6.06.1-re

2007-04-08 12:15:32
0